Reklamační řád.

Nejlevnější kytice v Praze
Reklamační lhůty


Rostliny jsou zboží jako kterékoli jiné. Proto se i na ně vztahuje záruční lhůta, během které je možné je reklamovat. Květiny patří ke zboží rychle podléhajícímu zkáze, a tudíž se na ně záruka v pravém slova smyslu nevztahuje. Nicméně zákazníkům je poskytována záruka na řezané květiny 24h, na hrnkové 48h. Případné reklamace se většinou řeší výměnou, náhradou či slevou.
Pochopitelně i tady platí, že je nutné mít u sebe pro případ reklamace paragon.
Na ostatní zboží platí záruka 24 měsíců.Jak reklamovat


Stížnosti na vady výrobku zakoupeného v našich prodejnách nebo na službu poskytovanou naší společností lze uplatnit v místě nákupu v případě zboží koupeného přes e-shop v prodejně Sofijské nám. 3,143 00 Praha 12, Modřany

Při podávání stížnosti se obracejte na prodavače přímo na provozovně.

Prodávající nese plnou zodpovědnost za vady a poškození výrobku vzniklé  před zakoupením výrobku a prokazatelně nezaviněné spotřebitelem (např. prošlá záruční doba).

Spotřebitel má právo na reklamaci vadného výrobku pouze v případě:

1)
když přichází se stížností ihned po zjištění vady výrobku

2)

vlastní platný účetní doklad o zakoupení výrobku v této prodejně a dle povahy výrobku také záruční list aj. další doklady výrobku, které dokazují jeho vadu  (např. etikety,  v případě nepravosti druhu rostliny, apod.).

3)

reklamuje výrobky v záruční době.

4)

vadný výrobek musí přinést a ukázat prodávajícímu (např. prošlá záruční lhůta chem. přípravku, zlomené zahradnické nářadí, poškozená hrnkovaná rostlina aj.)

5)

jestliže se jedná o vadné vzrostlé dřeviny aj. výrobky nemožné přepravy, je nezbytné přinést jejich fotografii, etikety s názvem rostliny, barevným vyobrazením květu, plodu či listu, vztahující se k uplatňované reklamaci, získané při jejím zakoupení.

Záruční doba se začíná počítat ode dne zakoupení výrobku.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, případně do tří pracovních dnů.

Tato reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Dle §19 zákona o ochraně spotřebitele.

U složitých případů rozhoduje o reklamaci majitel firmy - pan Václav Sakař

Odstranění vady výrobku je dále vyřizováno dle dohody mezi spotřebitelem a odpovědným pracovníkem firmy.

Prodávající nezodpovídá za vady vzniklé po zakoupení výrobku neodborným zacházením spotřebitele (neodpovídající údržba rostlin, neopatrné zacházení s chemickými přípravky, poškození při vlastní přepravě aj.)